Jogi Nyilatkozat
A Marvelzap Kft  tájékoztatja Önt, hogy weboldalának megnyitása, megtekintése, valamint böngészése minden további nyilatkozat, vagy feltétel bekövetkezésének bevárására tekintet nélkül, automatikusan és egyidejűleg az alábbi feltételek feltétel nélküli elfogadását is jelenti:
Az Marvelzap Kft weboldalainak tartalma, valamint az annak keretén belül megjelenő információk, így különösen, de nem kizárólagosan műszaki és egyéb adatok, leírások, szövegek, grafikák, fotók, képek, audio- és/vagy videoanyagok, termékinformációk az Marvelzap Kft szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak. Cégünk a fenti weboldal tartalmának, annak egésze, vagy bármely része, bármely módszerrel, eszközzel, vagy technikával történő másolásával, reprodukálásával, feldolgozásával és/vagy terjesztésével kapcsolatos minden jogot fenntart.
A Marvelzap Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy bármely részeit bármilyen formában tükrözni, másolni, reprodukálni, feldolgozni, átruházni, tárolni, terjeszteni, a nyilvánosság számára újraközvetíteni vagy harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni. Kivételt képez fentiek alól a fenti weboldaltartalmak kivonatának kizárólagosan saját, személyes használat céljával, saját számítógépen történő tárolása, valamint annak azonos célú kinyomtatása azzal, hogy a kinyomtatott tartalom jogszerű sokszorosítása, felhasználása és/vagy terjesztése ez esetben is kizárólagosan Marvelzap Kft előzetes írásbeli engedélyének birtokában kezdhető meg.
A fenti elvekbe és feltételekbe ütköző, jogosulatlan másolás, felhasználás, terjesztés, vagy egyéb jogellenes magatartás büntető- és polgárjogi következményeket vonhat maga után. A jogsértésből eredő károkért a jogsértő felel.
A Marvelzap Kft a fenti weboldal tartalmát megfelelő körültekintéssel állítja össze és folyamatosan gondoskodik annak aktualizálásáról. Ennek ellenére a fenti weboldalon megjelenő tartalmak kötelezettség vállalása nélküli, tájékozató jellegű információnak minősülnek. A Marvelzap Kft semmilyen természetű garanciát nem vállal a fenti weboldaltartalmak pontossága, aktualitása, teljessége, megbízhatósága, továbbá a weboldalakhoz való folyamatos, szünet- és hibamentes hozzáférés vonatkozásában.
A Marvelzap Kft fenntartja továbbá a jogot, hogy a fenti weboldalt bármikor felülírja, vagy elérhetőségét megszüntesse.
A Marvelzap Kft nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott weblapokon megjelenő tartalmakért, melyekhez a Marvelzap Kft weboldala közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik. Tekintettel arra a körülményre, hogy a Marvelzap Kft a szerver internet kapcsolatának folyamatos működését, valamint a szerverhez harmadik fél általi hozzáférés lehetőségének, továbbá harmadik személyek általi megtámadásának kizárását garantálni nem tudja, így a Marvelzap Kft a szerver esetleges leállásából, meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, a Marvelzap Kft honlapja tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért semmilyen természetű és jellegű felelősséget nem vállal.
A Marvelzap Kft, vagy annak mindenkori tagvállalatai rendelkezésére (levélben, faxon, e-mailben vagy weboldalon keresztül) bocsátott írásos anyag vonatkozásában a rendelkezésre bocsátó a rendelkezésre bocsátással egyidejűleg elismeri a rendelkezésre bocsátott anyag alkalmasságát annak nyilvánosságra hozatalára, és egyben elfogadja és feltétel nélkül hozzájárul, hogy a Marvelzap Kft azt – minden további engedély, hozzájárulás, nyilatkozat, vagy feltétel bekövetkezésének bevárására tekintet nélkül – felhasználja, továbbítsa, közzétegye, tartalmát (részben vagy egészben) hasznosítsa. Az ilyen módon rendelkezésre bocsátott anyagok feldolgozásából, felhasználásából esetlegesen eredő károkért a Marvelzap Kft nem vállal felelősséget.
Személyes adatok rendelkezésre bocsátása esetén a rendelkezésre bocsátó a rendelkezésre bocsátással egyidejűleg személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. A Marvelzap Kft a személyes adatok védelmére és kezelésére, továbbá az információs önrendelkezési jogok biztosítására vonatkozó adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.
 
Elérhetőségünk:
Marvelzap Kft
2030 Érd Bajcsy Zs. út 79
email:mz@marvelzap.com


Marvelzap Kft 2024