Jogi Nyilatkozat
A Mobil Technology Kft  tájékoztatja Önt, hogy weboldalának megnyitása, megtekintése, valamint böngészése minden további nyilatkozat, vagy feltétel bekövetkezésének bevárására tekintet nélkül, automatikusan és egyidejűleg az alábbi feltételek feltételnélküli elfogadását is jelenti:
Az Mobil Technology Kft weboldalainak tartalma, valamint az annak keretén belül megjelenő információk, így különösen, de nem kizárólagosan műszaki és egyéb adatok, leírások, szövegek, grafikák, fotók, képek, audio- és/vagy videoanyagok, termékinformációk az Mobil Technology Kft szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak. Cégünk a fenti weboldal tartalmának, annak egésze, vagy bármely része, bármely módszerrel, eszközzel, vagy technikával történő másolásával, reprodukálásával, feldolgozásával és/vagy terjesztésével kapcsolatos minden jogot fenntart.
A Mobil Technology Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy bármely részeit bármilyen formában tükrözni, másolni, reprodukálni, feldolgozni, átruházni, tárolni, terjeszteni, a nyilvánosság számára újraközvetíteni vagy harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni. Kivételt képez fentiek alól a fenti weboldaltartalmak kivonatának kizárólagosan saját, személyes használat céljával, saját számítógépen történő tárolása, valamint annak azonos célú kinyomtatása azzal, hogy a kinyomtatott tartalom jogszerű sokszorosítása, felhasználása és/vagy terjesztése ez esetben is kizárólagosan Mobil Technology Kft előzetes írásbeli engedélyének birtokában kezdhető meg.
A fenti elvekbe és feltételekbe ütköző, jogosulatlan másolás, felhasználás, terjesztés, vagy egyéb jogellenes magatartás büntető- és polgárjogi következményeket vonhat maga után. A jogsértésből eredő károkért a jogsértő felel.
A Mobil Technology Kft a fenti weboldal tartalmát megfelelő körültekintéssel állítja össze és folyamatosan gondoskodik annak aktualizálásáról. Ennek ellenére a fenti weboldalon megjelenő tartalmak kötelezettség vállalása nélküli, tájékozató jellegű információnak minősülnek. A Mobil Technology Kft semmilyen természetű garanciát nem vállal a fenti weboldaltartalmak pontossága, aktualitása, teljessége, megbízhatósága, továbbá a weboldalakhoz való folyamatos, szünet- és hibamentes hozzáférés vonatkozásában.
A Mobil Technology Kft fenntartja továbbá a jogot, hogy a fenti weboldalt bármikor felülírja, vagy elérhetőségét megszüntesse.
A Mobil Technology Kft nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott weblapokon megjelenő tartalmakért, melyekhez a Mobil Technology Kft weboldala közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik. Tekintettel arra a körülményre, hogy a Mobil Technology Kft a szerver internet kapcsolatának folyamatos működését, valamint a szerverhez harmadik fél általi hozzáférés lehetőségének, továbbá harmadik személyek általi megtámadásának kizárását garantálni nem tudja, így a Mobil Technology Kft a szerver esetleges leállásából, meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, a Mobil Technology Kft honlapja tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért semmilyen természetű és jellegű felelősséget nem vállal.
A Mobil Technology Kft, vagy annak mindenkori tagvállalatai rendelkezésére (levélben, faxon, e-mailben vagy weboldalon keresztül) bocsátott írásos anyag vonatkozásában a rendelkezésre bocsátó a rendelkezésre bocsátással egyidejűleg elismeri a rendelkezésre bocsátott anyag alkalmasságát annak nyilvánosságra hozatalára, és egyben elfogadja és feltétel nélkül hozzájárul, hogy a Mobil Technology Kft azt – minden további engedély, hozzájárulás, nyilatkozat, vagy feltétel bekövetkezésének bevárására tekintet nélkül – felhasználja, továbbítsa, közzétegye, tartalmát (részben vagy egészben) hasznosítsa. Az ilyen módon rendelkezésre bocsátott anyagok feldolgozásából, felhasználásából esetlegesen eredő károkért a Mobil Technology Kft nem vállal felelősséget.
Személyes adatok rendelkezésre bocsátása esetén a rendelkezésre bocsátó a rendelkezésre bocsátással egyidejűleg személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. A Mobil Technology Kft a személyes adatok védelmére és kezelésére, továbbá az információs önrendelkezési jogok biztosítására vonatkozó adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.
 
Elérhetőségünk:
Mobil Technology Kft
2030 Érd Bajcsy Zs. út 79
email:mt@mobiltechnology.hu


Mobil Technology Kft 2019